Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości wsparcia finansowego rozwoju turystyki i agroturystyki na wsi w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 <br />/ Financial Support of Tourism and Agritourism Development on the Country in the Financing Perspective of the European Union for the Period 2014-2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×