Szczegóły

Tytuł artykułu

Możliwości wsparcia turystyki wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 <br />/ Possibilities of Financing Rural Tourism within the Framework of New Rural Development Plan 2014-2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×