Szczegóły

Tytuł artykułu

Opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki <br />/ Opinions, Preferences, Behaviors and Tourist Expectations of the Citizens of Cities with Respect to Agritourism

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×