Szczegóły

Tytuł artykułu

Platforma promocji i wymiany informacji via gustica (Droga smaku) – promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż granicy polsko-niemieckiej <br />/ Via Gustica (the Path of Taste) Promotion and Information Interchange Platform: Tourist Promotion of the Rural Areas along the Polish-German Border

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×