Szczegóły

Tytuł artykułu

Funkcja turystyczna obszarów wiejskich woj.łódzkiego – uwarunkowania strukturalne i planistyczne <br />/ The Tourist Function of Rural Areas in Lodz Region – Structural and Planning Conditions

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×