Szczegóły

Tytuł artykułu

Natężenie ruchu turystycznego w kwaterach agroturystycznych woj.świętokrzyskiego na tle Polski <br />/ Intensity of Tourist Movement in Tourism Facilities in Świętokrzyskie Voivodeship against Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×