Details

Title

Innowacyjność gospodarstw agroturystycznych w regionie świętokrzyskim <br />/ Innovation of Agritourist Enterprises in the Świętokrzyskie Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×