Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjał innowacyjny tematyzacji w turystyce wiejskiej i rozwoju wsi /<br /> The Potential of Innovative Thematic Specialization in Rural Tourism and Rural Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×