Szczegóły

Tytuł artykułu

Funkcja turystyczna a poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce /<br /> Tourist Function vs. Level of Enterpreneurship in Rural Areas in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×