Szczegóły

Tytuł artykułu

Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym /<br /> Culinary Tourism on Rural Tourism Market

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×