Szczegóły

Tytuł artykułu

Dostęp do informacji dotyczących turystyki wiejskiej za pomocą nowoczesnych narzędzi IT /<br /> Access to Information about Rural Tourism Using Modern IT Tools

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×