Szczegóły

Tytuł artykułu

Oczekiwania studentów związane z wyposażeniem pokoi w gospodarstwach agroturystycznych a ich wybrane cechy społeczno-demograficzne /<br /> Students’ Expectations Regarding Room Facilities in Agritourist Farms and Chosen Socio-demographic Characteristics

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×