Szczegóły

Tytuł artykułu

Konkurencyjność w turystyce wiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska /<br /> Competitiveness in Rural Tourism on the Example of Lower Silesia

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×