Szczegóły

Tytuł artykułu

Znaczenie Klastra Podkarpackie Smaki w rozwoju regionalnej turystyki kulinarnej /<br /> The Role of Tastes Subcarpathian Cluster in the Development of Regional Culinary Tourism

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×