Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich woj.świętokrzyskiego /<br /> Development of Tourist Function in Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×