Details

Title

Rozwój funkcji turystycznej obszarów wiejskich woj.świętokrzyskiego /<br /> Development of Tourist Function in Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×