Szczegóły

Tytuł artykułu

Potrzeby i trendy edukacyjne w zakresie innowacji na obszarach wiejskich /<br /> Needs and Educational Trends on the Field of Innovations on Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×