Szczegóły

Tytuł artykułu

Apiturystyka jako innowacyjna forma oferty turystycznej na terenach wiejskich /<br /> Apitourism as an Innovative Form of Touristic Offer on Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×