Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja systemu zintegrowanegoplanowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu)/ <br />The Concept of Integrated Planning System in Poland. (Assumptions and Principlesfor Development of Planning System)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×