Details

Title

Koncepcja systemu zintegrowanegoplanowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu)/ <br />The Concept of Integrated Planning System in Poland. (Assumptions and Principlesfor Development of Planning System)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×