Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne procesy rozwoju miast i obszarów miejskich/ <br />Contemporary Development Processes of Cities and Urban Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×