Details

Title

Współczesne procesy rozwoju miast i obszarów miejskich/ <br />Contemporary Development Processes of Cities and Urban Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Ii. Współczesne Procesy Rozwojowe Obszarach Miejskich/ Part Ii. Contemporary Development Processes In Urban Areas W

Identifier

ISSN 0079-3493

×