Szczegóły

Tytuł artykułu

Odporność gospodarki regionalnej i miejskiejna wstrząsy w świetle ewolucyjnej geografi i ekonomicznej/ <br />Regional and Urban Economic Resilience in the Light of Evolutionary EconomicGeography

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×