Details

Title

Studia miejskie – nowe nurty badawczejako wyzwanie dla kształcenia uniwersyteckiego/ <br />Urban Studies. New Research Trends as a Challenge to University Education

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×