Szczegóły

Tytuł artykułu

KoncepcjaRegionalnej Polityki Miejskiej. Metodyka i studium przypadku/ <br />Concept of Regional Urban Policy. Methodology and Case Study

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×