Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja i przyszłość politykimiejskiej na Mazowszu/ <br />The Implementation and Perspectives of Urban Policy in Mazovia

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×