Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyzwania rozwojowe obszarów miejskich w aspekcierównoważenia mobilności (na przykładzie Miasta Gdynia)/ <br />Urban Areas Development Challenges in the Context of Sustainable Mobility(Gdynia Case Study)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×