Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcjakształtowania i rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie woj.śląskiego/ <br />Strategic Concept of Shaping and Development of Urban Functional Areas inSilesian Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×