Details

Title

Problemy społeczności miast a współpraca między Chinami i UniąEuropejską/ <br />Problems of Urban Communities and the Co-operation between China and theEuropean Union

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Iii. Kształtowanie Rozwoju Obszarów Miejskich. Perspektywa Regionalna/ Part Iii. Shaping Of Urban Areas Development. Regional Perspective

Identifier

ISSN 0079-3493

×