Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobecwyzwań współczesnej gospodarki/ <br />New Business and Public Spaces in Cities as Respond to the Challengesof the Contemporary Economy

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×