Details

Title

Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobecwyzwań współczesnej gospodarki/ <br />New Business and Public Spaces in Cities as Respond to the Challengesof the Contemporary Economy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×