Details

Title

Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniemaspektów bezpieczeństwa publicznego/ <br />Shaping a Public Space in the Context of Public Safety

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Część Iv. Rozwój Przestrzenny Obszarów Miejskich/ Part Iv. Spatial Development Of Urban Areas

Identifier

ISSN 0079-3493

×