Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniemaspektów bezpieczeństwa publicznego/ <br />Shaping a Public Space in the Context of Public Safety

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×