Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobrze zorganizowana przestrzeń jako kluczowy czynnik rozwojuinnowacyjności/ <br />Well-Organised Space as a Key Factor of Innovation Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×