Details

Title

Wyzwania krajowej i lokalnej polityki mieszkaniowejw kontekście rozwoju mieszkalnictwa w miastach wojewódzkich/ <br />Challenges for National and Local Housing Policy in the Context of HousingDevelopment in Voivodeship Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 164

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×