Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyzwania krajowej i lokalnej polityki mieszkaniowejw kontekście rozwoju mieszkalnictwa w miastach wojewódzkich/ <br />Challenges for National and Local Housing Policy in the Context of HousingDevelopment in Voivodeship Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×