Szczegóły

Tytuł artykułu

Lokalizacja centrów handlowych a polityka przestrzennapolskich miast/ <br />Location of Shopping Malls and Spatial Policy of Polish Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×