Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka gentryfikacji w literaturze zachodniej / The issue of gentrification in Western literature

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 165

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział Problematyka Gentryfikacji Literaturze Przedmiotu The Issue Of Gentrification In The Literature (szymon Marcińczak) 1w/

Identyfikator

ISSN 0079-3493

×