Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka gentryfikacji w literaturze krajów postsocjalistycznych, w tym w Polsce / The issue of gentrification in the literature of post-socialist countries, including Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 165

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×