Details

Title

Geneza, wielkość i stan zasobów / Genesis, the size and the state of resources

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 165

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×