Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w polsko-białorusko-ukraińskim regionie transgranicznym / Determinants of Active Tourism Development in Rural Areas of Polish-Belarussian-Ukrainian Cross-border Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×