Szczegóły

Tytuł artykułu

Drugie domy i ich znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich / Second Houses and Their Role for the Development of Tourist and Recreative Function in Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×