Szczegóły

Tytuł artykułu

Drugie domy i ich znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej na obszarach wiejskich / Second Houses and Their Role for the Development of Tourist and Recreative Function in Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×