Szczegóły

Tytuł artykułu

Jakiej turystyki aktywnej pragną seniorzy? / What Kind of Active Tourism the Seniors Look for?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×