Szczegóły

Tytuł artykułu

Preferowane formy wypoczynku młodzieży akademickiej - znaczenie rowerów i ścieżek rowerowych. Wyniki badań ankietowych / Academic Youth Preferences Regarding Forms of Leisure – Importance of Bicycles and Bicycle Paths. Survey Research Results

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×