Details

Title

Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo / Efficient Marketing Communication of a Tourist Product Resulting in Regional Development on the Example of Eastern Cycle Trail Green Velo

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 166

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×