Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp – Wioletta Kamińska, Małgorzata Wilk-Grzywna / Introduction

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×