Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i i po wejściu do Unii Europejskiej / Spatial Changes in the Countryside in Poland During the Transition Period and After Joining the European Union

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×