Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na podstawie badań literaturowych / The Impact of Urban Policy and Functional Urban Areas on Rural Development. Evaluation of the Research Problem Based on a Literature Study

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×