Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy konsolidowanie małych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jest uzasadnione?" / Are Justified the Consolidation of Small Local Government Units in Poland?

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 167

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×